Home » Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion by Stefan Zetterström
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion Stefan Zetterström

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

Stefan Zetterström

Published 2004
ISBN : 9789176785751
Paperback
162 pages
Enter the sum

 About the Book 

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om? juristernas olika roller och uppgifter,? rättskällornas tillkomst ochMoreJuridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om? juristernas olika roller och uppgifter,? rättskällornas tillkomst och funktion,? metoden att tolka rättskällorna,? domstolarnas organisation och arbetssätt,? samt det juridiska språket.Boken är främst avsedd för olika introduktionskurser i juridik. Den är anpassad som en handbok med handfasta råd för studenter. Innehållet är genomgående av praktisk natur, med ett stort antal exempel, råd och tips för den som skall lösa olika juridiska uppgifter.